Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2015/2016


                                

                          PRZEWODNICZĄCY  SZKOŁY -  Szymon Jeglorz

                                
                          ZASTĘPCY - Marcelina Przybyła i Dominik Filip

                                         

                                   Przewodniczący poszczególnych klas:Klasa I -

Klasa II A - Artur Bohm

Klasa II B - Justyna Kaduk

Klasa III - Bianca Bohm

Klasa IV -
Natalia Kornaga


Klasa V - Jakub Frejno

Klasa VI - Dawid Nowak                Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani mgr Ewa Zielińska