Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema

 

Nawigacja

Rada Rodziców

Rada Rodziców

                                       

                                           PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

Przewodniczący
- Przemysław Jagusz


Zastępca - Kinga Stachniak

Skarbnik - Mariola Zbylut

Sekretarz - Justyna Bohm

          Członkowie -  Michaela Gorgoń

             
                                           Angelika Przybyła

                                           Ewelina Stachowska


                                           TRÓJKI  KLASOWE

I oddział przedszkolny:


 Katarzyna Bochniak, Anna Dąbrowska-Mentek, Mariusz Drużyński

II oddział przedszkolny:

Łukasz Pietrzyk, Beata Nowak, Bożena Żmijewska

Klasa I:

Katarzyna Bochniak, Marzena Zygmunczyk, Mariola Marondel

Klasa II A:

Danuta Skrobek, Agnieszka Misała, Norbert Wienczek

Klasa II B:

Maria Sobieraj, Gizela Bytomska, Mirela Jeżowska

Klasa III:

Justyna Bohm, Marta Erle, Beata Ciepła

Klasa IV:

Monika Twardoń, Iwona Przytocka, Grażyna Kornaga

Klasa V:

Kinga Stachniak, Mariola Zbylut, Andżelika Przybyła

Klasa VI:


Przemysław Jagusz, Beata Ciepła, Michaela Gorgoń