Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema

 

Nawigacja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 wolnych dni w szkole podstawowej wg. nowego rozporządzenia

6 DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

wg nowego rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Bojszowie ogłasza niżej wymienione dni wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 

02 listopada 2012 r.

04 kwietnia 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.

30 kwietnia 2013 r.

02 maja 2013 r.

31 maja 2013 r.

 

Dyrektor nadmienia, iż w te dni wolne będą odbywać się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.